Indkaldelse til årsmøde 2023

Ventilen Aarhus indkalder til ordinært årsmøde

Tid & sted: 24. april kl. 18.30 i kælderlokalet i Frivilligcenter Aarhus (Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C)

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved forpersonen.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelsen af det ekstraordinære årsmøde

Punkt 4. Valg af bestyrelsen

a. valg af forperson,

b. valg af næstforperson,

d. valg af øvrige medlemmer.

Punkt 5. Eventuelt.