Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2023

Ventilen Aarhus indkalder til ordinært årsmøde

Tid & sted: 16. maj kl. 18.30, Mejlgade 45, 8000 Aarhus C

 

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved forpersonen.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelsen af det ekstraordinære årsmøde

Punkt 4. Valg af bestyrelsen

a. valg af kasser,

 

Punkt 5. Eventuelt.