Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Esbjerg.

D. 21 august 2023 kl. 16.30 på Frivilligcenter Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg.

Dagsorden: 

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4) Valg af forperson, næstforperson og kasserer

6) Eventuelt.