Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2021

Ekstraordinært Årsmøde
Ventilen Esbjerg holder ekstraordinært årsmøde den 6. august 2021 kl. 18.00 for medlemmer af ventilen Esbjerg.

Tilmeld dig pr. mail til esbjerg@ventilen.dk senest dagen før.

Dagsordenen:

Mødet åbnes
Valg af dirigent og referent
Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmøde
Valg af bestyrelse:
formand, næstformand og kasserer
Op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
Evt.
Adressen er Exnersgade 4, 6700 Esbjerg