Årsmøde Ventilen Esbjerg 2022

Tidspunkt: Mandag d. 28/3-2022

Sted: Exnergade 4

Dagsorden

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 • Valg af dirigent og referent.
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  Forperson
  Næstforperson
  Kasserer
  Evt. op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
 • Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 • Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 • Eventuelt.

Alle medlemmer er Ventilen Esbjerg er velkomne.

Tilmelding skal ske på: esbjerg@ventilen.dk