Indkaldelse til årsmøde Ventilen Frederiksberg

Årsmøde i Ventilen Frederiksberg

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Frederiksberg.

Årsmødet afholdes den 27. april 2020, kl. 19:00 på Bülowsvej 38. Hvis det ikke bliver muligt at afholde det på vores adresse, bliver det afholdt online.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Frederiksberg. Du skal sende en mail til frederiksberg@ventilen.dkhvis du ønsker at deltage seneste den 20. april 2020

Dagsordenen bliver som følger:

  1. Mødets åbning ved formand og næstformand
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

  1. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
  2. Eventuelt

De bedste hilsner,

Ventilen Frederiksberg