Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Frederiksberg

Ventilen Frederiksberg holder ekstraordinært årsmøde.

Mødet afholdes på Bülowsvej 38, 2000 Frederiksberg d. 30-01-2023 kl. 17.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Ventilen Frederiksberg

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmøde

4) Valg af bestyrelse

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer

5) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6) Eventuelt