Indkaldelse til årsmøde i Ventilen Frederikshavn

Der afholdes årsmøde i Ventilen Frederikshavn d. 19. april 2018.

Dagsorden:

1. Åbning af mødet

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse, herunder: Formand, næstformand og kasserer

8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. (75,- årligt)

9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftalen med Ventilen Danmark

10. Valg af revisor eller godkendesle af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af Ventilen Frederikshavn

11. Eventuelt.

Tilmeldning ønskes senest d. 12/4 2018 på formandens tlf. 26708116, eller via en besked på vores facebookside.