Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Frederikshavn

Ventilen Frederikshavn afholder ekstraordinært årsmøde onsdag d. 7 februar kl. 18.00 i vores lokale mødested, Skolegade 6, 3 sal 9900 Frederikshavn. Vi indkalder til ekstraordinært årsmøde grundet fratrædelse af vores næstformand.

Dagsorden for mødet er således;

1) Mødet åbnes ved formand

2) Valg af dirigent og referent.

3) Valg af næstformand

4) Evt.

Der er tilmeldingsfrist for deltagelse d. 1 februar 2018 på mail frederikshavn@ventilen.dk