Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

Ventilen Gentofte indkalder til ekstraordinært årsmøde den 24. januar kl. 17.00.  

Det foregår på Vangede Bygade 50, 1.2., 2820 Gentofte – Tilmelding til gentofte@ventilen.dk

Årsmødet indkaldes, da bestyrelsens nuværende medlemmer stopper som frivillige, og der skal vælges en ny bestyrelse.

Dagsorden: 

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

4. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer

5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6. Eventuelt