Indkaldelse til Ventilen Gentoftes ekstraordinære årsmøde 2023

Ventilen Gentofte indkalder til ekstraordinært årsmøde den 28. september kl. 18.00.  

Dagsorden: 

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

4. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer

5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6. Eventuelt

Tilmelding til mødet foregår pr. mail til gentofte@ventilen.dk senest dagen før. Man skal være medlem, for at kunne deltage.