Dagsorden for årsmøde i Ventilen Herning

Dato: 14/11 2023, kl. 16.00.

Dagsorden:

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 • Valg af dirigent og referent. 
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  • Forperson
  • Næstforperson
  • Kasserer 
 • Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 • Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 • Eventuelt.

 

Forslag skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før mødet og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før mødet, så alle medlemmer har mulighed for at se forslagene. Forslag kan sende til herning@ventilen.dk