Indkaldelse til Ventilen Hernings årsmøde 2021

Hej alle!

Søndag d. 25 april kl. 18:00 inviterer vi alle medlemmer til årsmøde med de frivillige fra Ventilen Herning, hvor der skal vælges ny formand

 

Lokation for årsmødet, bliver offentligt gjort når vi kommer tættere på datoen. Nedenfor kan I se dagsordenen. Forslag til vedtægtsændringer skal være modtaget senest den 11. april.

 

Tilmelding til årsmødet skal ske ved at skrive til mail herning@ventilen.dk eller ved at skrive til os på Facebook. For at deltage i årsmødet kræver det, at du er medlem af Ventilen Herning, dvs. at du har betalt kontingent til Ventilen Danmark. Frist for tilmelding er dagen før årsmødet.

 

Vi glæder os til at se dig den 25. april

 

Dagsorden for årsmøde i Ventilen Herning

Dato: 25.04.2021
Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent. 
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
  Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 9. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 10. Eventuelt