Ventilen Hillerød indkalder til ordinært årsmøde

Tidspunkt: Onsdag d. 25/04/2023 klokken 17.00

Sted: Børnehuset Buen (nede i kælderen) – Buevej 1, 3400 Hillerød

Dagsorden

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  -Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 11. Eventuelt

Alle medlemmer af Ventilen Hillerød er velkomne.

Tilmelding skal ske på: hilleroed@ventilen.dk senest d. 23. april 2023.