Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2023

Mødet afholdes den 3. januar kl. 17.00 ved Buevej 1 (kælderen), 3400 Hillerød.

Tilmelding sker til hilleroed@ventilen.dk

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 7. Eventuelt