Årsmøde i Ventilen København

Årsmøde i Ventilen København

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen København.

Årsmødet afholdes mandag den 18. maj 2020, kl. 18.00.

Det bliver holdt online på Google Meet

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen København.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

Tilmelding skal ske senest d. 18/5 kl 12.00 på koebenhavn@ventilen.dk

De bedste hilsner,

Ventilen København