Ekstraordinært årsmøde Nov. 2018 

Onsdag d. 29 Nov. 2018 holder Ventilen Kolding ekstraordinært årsmøde. Mødet vil finde sted fra 17:30 i lokaler hos Kolding Selvhjælp, hvis adresse er Banegårdspladsen 2, 2; 6000 Kolding.

Alle der støtter Ventilen Kolding som betalende medlem er velkommen til at deltage.

 

1.  Mødets åbning ved formanden.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

8. Eventuelt.