KOMsammen København holder ekstraordinært årsmøde tirsdag d. 22. oktober 2019

KOMsammen København holder ekstraordinært årsmøde d. 22. oktober kl. 17.30 i vores lokaler på Nørrebro. 

Alle medlemmer af KOMsammen København kan deltage, dagsordenen er følgende:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet
 4. Valg af bestyrelse
  a. Valg af formand
  b. Valg af næstformand
  c. Valg af kasserer
  d. Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
 5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 6. Eventuelt