KOMsammen København holder ekstraordinært årsmøde den 5. juni

KOMsammen København holder ekstraordinært årsmøde d. 5 juni kl 18.

Alle medlemmer af kan deltage og dagsordenen er følgende:

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent.

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.

4) Valg af [enten] formand, næstformand [eller] kasserer (her skriver I kun de poster på som er på valg)

5) Underskrive administrationsaftale, hvis I ønsker at aftalen stadig skal gælde.

6) Evt.