Indkaldelse til årsmøde 2019

Dato: onsdag d. 10. april 2019
Tidspunkt: kl. 18:00
Adresse: Kirketorvet 2A, 8900 Randers

Dagsorden

 1. Mødet åbnes af Maja
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • evt. andre i bestyrelsen
 1. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 2. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 3. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen for mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 4. Eventuelt
 5. Administrationsaftalen underskrives af hele bestyrelsen
 6. Referatet udskrives og underskrives af referenten og formanden.
Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet