Indkaldelse til årsmøde 2020

Årsmøde 2020

KOMsammen Randers

Dato: 20. maj 2020
Tidspunkt: kl. 17.30
Adresse: Bredstrupsgade  16, st. 3 lj, 8900 Randers C

Dagsorden

 1. Mødet åbnes
 2. Valg af dirigent og referent 
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg af bestyrelse
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer 
 • Evt. andre i bestyrelsen
 1. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent 
 2. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 3. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen for mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 4. Eventuelt 
 5. Administrationsaftalen underskrives af hele bestyrelsen
 6. Referatet udskrives og underskrives af referenten og formanden.