Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i KOMsammen Randers

Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i KOMsammen Randers d. 4. januar 2018, da der skal laves en ny bestyrelsen. Tidspunktet følger.

Alle medlemmer af foreningen er velkomne, men bedes tilmelde sig senest to dage før på komsammen_randers@ventilen.dk.

Det bliver afholdt i Frivilligværket, Kirketorvet 2A (baghuset), 8900 Randers C.

Dagsorden:

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant.

2) Valg af dirigent og referent.

3) Valg af formand.

4) Valg af næstformand.

5) Valg af kasserer

6). Evt.