Indkaldelse til ekstraordinært møde

Dato: mandag d. 13. januar 2020
Tidspunkt: kl. 16:30
Adresse: Fredensgade 17, st. th, 8900 Randers

Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i KOMsammen Randers d. 13. januar 2020, da der skal laves en ny bestyrelsen.

Alle medlemmer af foreningen er velkomne, men bedes tilmelde sig senest to dage før på komsammen_randers@ventilen.dk.

Dagsorden

 1. Mødet åbnes af Maja
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • evt. andre i bestyrelsen
 1. Eventuelt
 2. Referatet udskrives og underskrives af referenten og formanden
Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet