Ekstraordinært årsmøde i Komsammen Silkeborg.

D. 9 august 2023 kl. 18.00 på Frivilligcenter Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal.

Dagsorden: 

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4) Valg af forperson, næstforperson og kasserer

6) Eventuelt.