Indkaldelse til Årsmøde i Ventilen Næstved

Torsdag d. 25-04-2019 kl. 17:30 på adressen: Blomstergården 42, 4700 Næstved, afholdes årsmødet.

Her følger dagsordenen for årsmødet:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent. 
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  -Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 11. Eventuelt.

Alle medlemmer af Ventilen Næstved er selvfølgelig velkommen. Tilmelding skal ske på: naestved@ventilen.dk senest d. 18-04-2019.

Venlig hilsen
Ditte Petricia Halberg Rasmussen,
Formand Ventilen Næstved

Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet