Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Odense 2020

Dato for ekstraordinære årsmøde: 7. april 2020

Tidspunkt: 18-19

Sted:  På grund af corona-krisen, foregår mødet online via tilsendt link.

Mødet er åbent for alle medlemmer.

 

Dagsorden:

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet
4. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge
administrationsaftale med Ventilen Danmark

Eventuelt