Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2022

Ventilen Odense indkalder til ekstraordinært årsmøde

Tidspunkt: Onsdag d. 05/10/2022 klokken 18.00

Sted: Kochsgade 31H, 5000 Odense

Dagsorden

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af det ekstraordinære årsmøde
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  – Eventuelt valg af andre bestyrelsesmedlemmer
 6. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 7. Eventuelt

Alle medlemmer af Ventilen Odense er velkomne.

Tilmelding skal ske på: Odense@ventilen.dk senest på dagen klokken 12.