Ventilen Odense afholder ordinært årsmøde d. 1. maj 2024

Mødet afholdes den 1. maj kl. 17.00. Adressen er Kochsgade 31, 5000 Odense C.

Tilmelding sker til odense@ventilen.dk.

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  – Forperson
  – Næstforperson
  – Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 11. Eventuelt.