Ventilen Odense indkalder til ekstraordinært årsmøde

Tidspunkt: Torsdag d. 18/07/2024 klokken 18.00

Sted: Online

Dagsorden

  1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af det ekstraordinære årsmøde
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
    – Kasserer
  6. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
  7. Eventuelt

Alle medlemmer af Ventilen Odense er velkomne.

Tilmelding skal ske på: Odense@ventilen.dk senest på dagen klokken 12.