Ekstraordinært årsmøde september 2019

Dagsordenen:

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4) Valg af formand og næstformand

5) Underskrive administrationsaftale, hvis I ønsker at aftalen stadig skal gælde.

6) Evt.

Hvornår: Den. 04. september 2019 – kl. 17:00-21:00

Adresse:  Jernbanegade 21a, 400 Roskilde.