Indkaldelse til årsmøde 2018

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Roskilde. Årsmødet afholdes onsdag d. 4. april 2018 kl. 17.00 på Frivilligcentret i Roskilde. Adressen er Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde.

Mødet er åbent for alle medlemmer.

Ønsker du at deltage, så send os din tilmelding på roskilde@ventilen.dk senest onsdag d. 28. marts 2018.

Dagsordenen ser ud som følger: 

1. Mødets åbning ved repræsentant fra bestyrelsen

2. Valg af dirigent og referent.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Sabrina Holm Knudsen, formand for Ventilen Roskilde