Årsmøde i Ventilen Vejle

Årsmøde i Ventilen Vejle

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Vejle.

Årsmødet afholdes tirsdag den 30. juni 2020, kl. 18.00 på Vissingsgade 31, 7500 Vejle.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Vejle.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

De bedste hilsner,

Ventilen Vejle

Meningsfuldt samvær online