Indkaldelse til årsmøde i Ventilen Vejle

Så er det blevet tid til det ordinære årsmøde i Ventilen Vejle.

Det holdes d. 16/04-18  kl 18.00

Mødelokale 4, foreningers hus Vejle.

Alle medlemmer af foreningen er velkomne, men af hensyn til planlægningen beder vi om at man tilmelder sig senest en uge før på vejle@ventilen.dk

Dagsordnen er følgende:

1. Mødets åbning ved formanden.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

8. Eventuelt,