Indkaldelse til ekstra ordinært årsmøde i ventilen Vejle.  

Ekstra ordinært årsmøde i Ventilen Vejle.

Det holdes d. 26/11-19 kl 18.00 Mødelokale 5, foreningers hus Vejle.

Alle medlemmer af foreningen er velkomne, men af hensyn til planlægningen beder vi om at man tilmelder sig senest en uge før på vejle@ventilen.dk

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet
 4. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Valg af kasserer
 1. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 2. Eventuelt