Ventilen Viborg afholder årsmøde

Ventilen Viborg afholder d. 2/5 kl. 17:00 årsmøde i lokale 1 i De Frivilliges Hus på adresse Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg. Alle betalende medlemmer kan deltage.

Dagsorden:

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 • Valg af dirigent og referent. 
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 • Indkomne forslag
  • vedtægtsændring: forperson
 • Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 • Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
  Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 • Eventuelt.