Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aalborg tirsdag d. 6/6 2023.

Tid: Kl. 16:30

Sted: Danmarksgade 52, 9000 Aalborg

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Ventilen:

1.       Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen

2.       Valg af dirigent og referent

3.       Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

4.       Valg af bestyrelse

a. Valg af forperson
b. Valg af næstforperson
c. Valg af Kasserer

5.       Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6. Eventuelt

Tilmelding skal ske til Ventilen Aalborg pr. mail aalborg@ventilen.dk senest den 2/6 2023, af praktiske hensyn vedrørende mødet.

Indkomne forslag, som ønskes drøftet til det ekstraordinære årsmøde,
skal være Ventilen Aalborg i hænde senest den 2/6 2023 pr. mail til aalborg@ventilen.dk