Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2021

Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aalborg tirsdag d. 7/12 2021.

Dato: 7/12 2021

Tid: Kl. 18:00

Sted: Danmarksgade 52, 9000 Aalborg

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Ventilen:

1.       Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen

2.       Valg af dirigent og referent

3.       Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

4.       Valg af bestyrelse

a. Valg af forperson

5.       Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at
indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6. Eventuelt

Tilmelding skal ske til Ventilen Aalborg pr. mail aalborg@ventilen.dk
senest den 6/12 2021, af praktiske hensyn vedrørende mødet.

Indkomne forslag, som ønskes drøftet til det ekstraordinære årsmøde,
skal være Ventilen Aalborg i hænde senest den 6/12 2021 pr. mail til
aalborg@ventilen.dk