Årsmøde i Ventilen Aarhus 2021

Årsmøde i Ventilen Aarhus 2021
Ventilen Aarhus indkalder til ordinært årsmøde mandag d. 26. april 2021 kl. 18:00-18:30.

Alle medlemmer er velkomne til mødet, som foregår online. Tilmelding sker ved henvendelse
på mail til aarhus@ventilen.dk, hvorefter der fremsendes et link til mødet.

Dagsorden for årsmøde i ventilen
Dato: 26. april kl. 18:00-18:30

Dagsorden:

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
6. Indkomne forslag
– Forslag fra Ventilen DKs bestyrelse vedr. forpersoner
7. Valg af bestyrelse
– Formand
– Næstformand
– Kasserer
– Evt. op til tre øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge
administrationsaftale med Ventilen Danmark
10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af
foreningen
11. Eventuelt.