Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2022

Ventilen Aarhus indkalder til ekstraordinært årsmøde

Tid & sted: mandag den 28. februar kl. 19.00 på Frivilligcenter Aarhus (Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C)

Tilmelding: skriv til aarhus@ventilen.dk

Til det ekstraordinære årsmødeskal posterne som forperson, næstforperson og kasserer besættes, da alle tre nuværende frivillige på posterne ønsker at give stafetten videre til nye kræfter.

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved formanden.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Valg af bestyrelse.

a. valg af formand,

b. valg af næstformand,

d. valg af øvrige medlemmer.

Punkt 4. Eventuelt.