Indkaldelse til årsmøde 2024

Ventilen Aarhus indkalder til ordinært årsmøde

Tid & sted: 29. april kl. 18.00 i Lokale 1 i Frivilligcenter Aarhus (Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C)

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved forpersonen.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelsen af det ekstraordinære årsmøde

Punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Punkt 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Punkt 6. Indkomne forslag

Punkt 7. Valg af bestyrelsen

a. valg af forperson,

b. valg af næstforperson,

d. valg af kasser

e. valg af øvrige medlemmer.

Punkt 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

Punkt 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

Punkt 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 

Punkt 11. Eventuelt.