Indkaldelse til Årsmøde i Ventilen Aarhus 

Alle medlemmer af Ventilen Aarhus inviteres til årsmøde. Mødet afholdes den 25. april kl. 18.30 på Sønderallé 33, 8000 Aarhus C. Tilmelding til aarhus@ventilen.dk

Dagsorden for årsmøde i ventilen:

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 • Valg af dirigent og referent. 
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 • Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
  Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 • Eventuelt.