Vil du være med til at lede Ventilen?

Som bestyrelsesmedlem bliver du en del af den øverste ledelse af Ventilen Danmark. Bestyrelsen består af otte personer, der har til opgave at sætte og holde retningen for organisationens arbejde med at forebygge og afhjælpe ensomhed.

Vi er en ungdomsorganisation med en ung bestyrelse. Og vi ved, at det lyder og nogle gange er tørt og hårdt at lede en organisation, der arbejder for en vigtig sag.

Vi har fokus på, at det skal være både lærerigt og udviklende at være med. Og at det skal være trygt og mest af alt sjovt.

Det er bestyrelsen der vedtager strategierne for organisationens udvikling og kommunikation, formulerer holdninger til alt fra mobning over unges ledighed til finansiering af civilsamfundet – og er øverste ansvarlige for at både sekretariat og de 300 frivillige trives og går i samme retning. 

Ventilens nuværende bestyrelse

Vi søger dig, der bakker op om vores arbejde og har lyst til at være med til at gøre en forskel. Dig, der er ung og er, eller gerne vil være medlem af organisationen. 

Og ikke mindst dig, der kan byde ind med kompetencer og interesse for et eller flere af følgende områder:

  • Organisationsudvikling
  • Politisk interessevaretagelse
  • Strategisk kommunikation
  • Ledelse  
  • Økonomistyring
  • Unges liv og trivsel

Bestyrelsen mødes 6-8 gange om året – typisk i weekenden – mellem møderne skal man regne med at bruge tid på at sætte sig ind i stoffet, producere beslutningsoplæg til møderne, holde sig generelt orienteret om hvad der sker på social- og ungeområdet og også gerne deltage i debatten

Praktisk

Bestyrelsen bliver valgt på Ventilens årsmøde 28. oktober – og der er opstillingsfrist tre uger før.

Hvis du er blevet nysgerrig så kontakt vores forkvinde på michala@ventilen.dk for at høre mere – og gør det gerne i god tid, så kan du evt. nå at være observatør til bestyrelsesmødet enten d. 13. august eller d. 30. september.

Hvis du tænker, at det kunne være spændende at være med i Ventilens arbejde, men at en bestyrelsespost ikke lige er dig – så skriv til info@ventilen.dk – så finder vi ud af, om ikke der er en anden frivilligpost, der er bedre i tråd med dine interesser og kompetencer.

Vi glæder os til at høre fra dig! 🙂