Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Esbjerg

Dagsordenen:

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4) Valg af formand og næstformand

5) Underskrive administrationsaftale, hvis I ønsker at aftalen stadig skal gælde.

6) Evt.

Hvornår: Den. 11. september 2018 – kl. 18.00

Adresse: Exnersgade 4 6700 Esbjerg