Indkaldelse til Årsmøde i Ventilen Frederiksberg

Årsmøde i Ventilen Frederiksberg

Ventilen Frederiksberg afholder årsmøde.

Mødet afholdes på Bülowsvej 38, 2000 Frederiksberg d. 24-04-2023 kl. 17.

Dagsorden for årsmøde i Ventilen Frederiksberg

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af  årsmødet

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse
– Formand
– Nætformand
– Kasserer
– Evt. op til tre bestyrelsesmedlemmer

8) Fremlæggelse af godkendelse af kontingent

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

10) Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen.

11) Eventuelt