Årsmøde i Ventilen Frederikshavn

Årsmøde i Ventilen Frederikshavn

Det er blevet tid til det årlige årsmøde.

Årsmødet afholdes den 18. april 2019, kl. 17.00 på Skolegade 6, 3.sal, 9900 Frederikshavn.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Frederikshavn.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

De bedste hilsner,

Ventilen Frederikshavn

Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet