indkaldelse til årsmøde 2022

Kære alle! Den 28/4 klokken 17 holder Ventilen Gentofte årsmøde 🥳 Hvad betyder det så? Det er her, vi skal have valgt vores nye bestyrelse, både forperson, næstforperson og kasserer.

Alle kontingentbetalende medlemmer af Ventilen kan stemme til dette møde. Skriv til os på gentofte@ventilen.dk, hvis du er medlem og gerne vil deltage.

Det koster 75 kroner om året at være medlem af Ventilen Danmark.

Du kan også deltage online via Zoom eller Google Meet, det melder vi også ud om. Der vil være en repræsentant fra Ventilens sekretariat til stede.

Kærlig hilsen de frivillige. Herunder følger dagsorden.

Dato: 28/4-2022
Dagsorden:
Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Indkomne forslag
vedtægtsændring: forperson
Valg af bestyrelse
– Formand
– Næstformand
– Kasserer
Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
Eventuelt.