Indkaldelse til årsmøde i Ventilen Gentofte

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Gentofte.

Årsmødet afholdes torsdag d. 29. april 2021 kl. 18.

Mødet afholdes online.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Gentofte. Tilmelding sker ved at sende en mail til gentofte@ventilen.dk, så vil mere information komme derigennem, vedrørende platform og praktiske detaljer.

Dagsorden for årsmøde i Ventilen Gentofte

 1. Mødets åbning ved forpersonen
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring: forperson
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af Ventilen Gentofte
 11. Eventuelt.

De bedste hilsner,

Ventilen Gentofte