Ventilen Gentofte indkalder til årsmøde torsdag d. 27. april 2023

Ventilen Gentofte indkalder til årsmøde torsdag d. 27. april 2023. Det foregår på Vangede Bygade 50, 1.2., 2820 Gentofte – Tilmelding til gentofte@ventilen.dk

Dagsorden:

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

4. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer

5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6. Eventuelt