Indkaldelse til ekstraordinært (online) årsmøde i Ventilen København

Ventilen København holder ekstraordinært ONLINE årsmøde 30/11 klokken 18 for medlemmer af Ventilen København.

Tilmeld dig pr. mail til Koebenhavn@ventilen.dk senest på dagen kl. 12.

Dagsordenen:

– Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
– Valg af dirigent og referent
– Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmøde
– Valg af bestyrelse:
  • Valg af formand
  • Valg af næstformand