Indkaldelse til ordinært årsmøde 2022

Årsmøde i Ventilen Kolding 2022 

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Kolding.

Årsmødet afholdes den 28.04.2022, kl. 17.30 på Banegårdspladsen 2, 2.sal, 6000 Kolding.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Kolding. Tilmelding sker via henvendelse til kolding@ventilen.dk

Dagsordenen for årsmødet bliver som følger:
1. Mødets åbning ved formand og næstformand
2. Valg af dirigent og referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
6.1 – valg af formand
6.2 – valg af næstformand
6.3 – valg af kasserer
7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
8. Eventuelt

 

De bedste hilsner

Ventilen Kolding